pl PL en EN de DE

Analiza bieżąca rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce w 2019 roku

Praca skierowana jest do spółek obrotu energią elektryczną aktywnie działających na rynku hurtowym. Będzie ona źródłem ze­wnętrznych analiz rynku stanowiąc jeden ze scenariuszy do określe­nia krótkoterminowych strategii hedgingowych energii elektrycznej.

W pracy przeanalizowane zostaną rynki obrotu energią elektryczną i praw majątkowych, funkcjonujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A, transakcje zawierane na Rynku bilansującym oraz podstawowe dane o handlu energią w przedsiębiorstwach obrotu.

W szczególności praca będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Rynki Dnia Następnego i Bieżącego (SPOT):
  • Rynek Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Dobowo Godzinowy na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

(Ceny i wolumen energii elektrycznej w transakcjach zawartych w ramach notowań ciągłych i kursu jednolitego r-d-r)

 • Rynki terminowe:
  • Rynek Towarowy Terminowy na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Terminowy Energii Elektrycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
  • Transakcje pozasesyjne OTC

(Ceny i wolumen energii elektrycznej w kontraktach tygodniowych, kwartalnych oraz rocznych z dostawą na najbliższy rok oraz przyszłe lata. Analiza czynników wpływających na zmiany cen energii elektrycznej takich jak: udostępnione zdolności przesyłowe na połączeniach synchronicz­nych w przetargach dziennych i miesięcznych, krótkoterminowe prognozy makroekonomiczne, ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na ościennych giełdach energii elektrycznej, dostępność bloków energetycznych w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych, bie­żące i przyszłe ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ceny sprzedaży węgla energetycznego w polskich kopalniach oraz na rynkach międzynarodowych.

 • Rynek bilansujący energii elektrycznej:
  • Ceny i kierunki sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców oraz przedsiębiorstwa obrotu.

(Ceny i wolumen energii elektrycznej na rynku bilansującym)

 • Rynki Praw Majątkowych:
  • Rynek Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Praw Majątkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

(Ceny i wolumen w transakcjach zawartych w trakcie notowań ciągłych oraz transakcji pozasesyjnych, podaż i popyt na świadectwa pochodzenia wyznaczony na podstawie kwartalnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce).

Na podstawie notowań rynku dnia następnego (produktów godzinowych) w danym kwartale utworzona zostanie „uśredniona doba”, dla której cena dostawy energii elektrycznej dla każdej godziny będzie średnią z danego kwartału, dodatkowo wyznaczona zostanie „minimalna i maksymalna doba” złożona z minimalnych i maksymalnych cen energii elektrycznej z dostawą dla danych godzin w danym kwartale.

W przypadku rynków terminowych zostaną utworzone syntetyczne wyniki notowań na rynkach terminowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A.. Dodatkowo w oparciu o zewnętrzne czynniki takie jak wskaźniki makroekonomiczne, kwartalne ceny paliw, przestoje bloków energetycznych, możliwe będzie określenie trendów cenowych energii elektrycznej w najbliższym okresie.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Kontakt: 
Janusz Smardz
tel. (22) 444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143