pl PL en EN de DE

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na węglu kamiennym

Koszty wytwarzania w zestawieniu z poziomem przychodów, decydują o wynikach i przyszłości firm. W ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji, firmy decydowały się na przeprowadzanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. W roku 2018 pojawił się dodatkowy problem - bardzo mocny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen węgla kamiennego. Sytuacja znalazła odzwierciedlenie we wzroście poziomu kosztów wytwarzania energii elektrycznej i rosnących cenach energii, szczególnie na TGE.

Jak wygląda sytuacja obecnie, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami, jak kształtują się ceny sprzedawanej energii, co wpływa na poziom osiąganych wyników ?. Wreszcie jaki wpływ na poziom kosztów, mają rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i ceny węgla kamiennego ?

Proponujemy Państwu wykonanie kwartalnej analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach produkujących energię, w oparciu o węgiel kamienny. Elektrownie podzielone zostaną na dwie grupy, pod względem poziomu mocy zainstalowanej, ( do 1000 MW i o mocy zainstalowanej powyżej 1000 MW).

Przeanalizowane zostaną między innymi:

  • rachunki wyników (na energii elektrycznej i na działalności energetycznej),
  • jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, które obejmą: koszty działalności własnej, koszty umorzonych praw majątkowych, koszty sprzedaży, koszty zarządu, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe,
  • jednostkowe techniczne koszty wytwarzania (koszty stałe i zmienne ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej pozycji – kosztów paliwa),
  • koszty zużytego węgla kamiennego (PLN/tonę i PLN/GJ) oraz ilość zużytego węgla,
  • ceny sprzedawanej energii elektrycznej,
  • marża na energii sprzedanej,
  • rentowność na energii elektrycznej,
  • rentowność na działalności energetycznej,
  • koszty CO2 ( PLN/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej),
  • produktywność wytwarzania energii elektrycznej (na 1 MW mocy zainstalowanej).

Wybrane wielkości (rentowność, jednostkowe koszty, ceny) przedstawione zostaną w formie rankingu dla poszczególnych jednostek wytwórczych (bez możliwości identyfikacji podmiotu – wyjątek mogą stanowić jednostki będące własnością zamawiającego).

Analizie poddane zostaną poszczególne kwartały 2019 roku w odniesieniu do odpowiednich kwartałów roku poprzedniego.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Kontakt: 
Dorota Zaborska
tel. (22) 444-20-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143