pl PL en EN de DE

Monitoring przedsiębiorstwa - dane przedsiębiorstwa na tle konkurencji

Proponowany Państwu raport będzie skuteczną pomocą w bieżącym monitorowaniu sytuacji przedsiębiorstwa.

Z doświadczenia i opinii odbiorców wynika, że jest to sprawdzone narzędzie niezwykle przy­datne dla kadry zarządzającej do prowadzenia analizy i oceny działalności ekonomiczno-finansowej. Zawiera szerokie spektrum zestawów danych i wskaźników (około 100), doty­czących zarówno całokształtu działalności przedsiębiorstwa jak i działalności energetycznej, charakteryzujących funkcjonowanie i efektywność gospodarowa­nia przedsiębiorstwem. W kolejnym 2019 roku, praca zawierać będzie uaktualniony zbiór kwartalnych informacji, pre­zento­wanych w formie tabelarycznej i graficznej. W celu umożliwienia porównania i określenia pozycji własnej firmy na tle innych uczestników rynku, prezentowane wyniki Pań­stwa spółki zostaną przedstawione na tle wielkości minimalnych, maksymalnych, średnich jak i wielkości kwartyli w grupie przedsiębiorstw. W celu pogłębienia analizy porównawczej, dla wytwórców wchodzących w skład grup energe­tycznych, zaprezentowane zostaną średnie wielkości wskaźników, charakteryzujące działal­ność wytwórczą własnej grupy.

W raporcie przedstawione zostaną między innymi informacje dotyczące:

  • rentowności,
  • wykorzystania i finansowania majątku,
  • płynności, zadłużenia i zdolności spłaty zadłużenia,
  • kosztów pracy,
  • produkcji energii elektrycznej i ciepła,
  • struktury sprzedaży energii elektrycznej i ciepła,
  • cen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, jednostkowych kosztów wytwarzania,
  • wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych do odbiorców posiadają­cych umowy kompleksowe w podziale na napięcia,
  • wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej/usług dystrybucyjnych do odbiorców końcowych z umowami sprzedaży w podziale na napięcia,
  • wolumenów i cen zakupu energii elektrycznej/usług przesyłowych i dystrybucyjnych.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Kontakt: 
Dorota Zaborska
tel. (22) 444-20-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143