pl PL en EN de DE

Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego

Opracowanie wydawane jest w cyklach kwartalnych przez ARE S.A. od 1998 roku. Zawiera szerokie spektrum informacji o bieżącej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym i jego podsektorach. Raport przedstawia analityczny obraz i ocenę aktualnych wydarzeń i zacho­dzących zmian, który jest oparty na rzetelnych danych prezentowanych w formie tabelarycz­nej lub graficznej. Informacje prezentowane są narastająco w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Opracowanie zawiera między innymi informacje o:

 • zużyciu energii elektrycznej,
 • produkcji energii elektrycznej i zmieniającej się strukturze (szczególna uwaga skierowana jest na odnawialne źródła energii),
 • strukturze i wielkości rynku hurtowego,
 • zmianach na detalicznym rynku energii, rozwoju zasady TPA,
 • cenach energii na rynku hurtowym, u wytwórców oraz w przedsiębiorstwach obrotu w podziale na kierunki sprzedaży,
 • cenach detalicznych energii elektrycznej dla różnych grup odbiorców końcowych (z akcyzą i po wyeliminowaniu podatku akcyzowego),
 • cenach brutto energii elektrycznej (łącznie z dystrybucją) w jednostkach standardowej siły nabywczej (PPS) w krajach Unii Europejskiej,
 • kosztach wytwarzania, również jednostkowych w podziale na poszczególne technologie wytwarzania,
 • kosztach dostarczania energii elektrycznej,
 • rachunku wyników w poszczególnych podsektorach i grupach wytwórców (elektrownie na węglu kamiennym, elektrownie cieplne na węglu brunatnym, elektrownie cieplne na biomasę, elektrociepłownie opalane gazem, elektrociepłownie (bez BM i opalanych gazem), elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe,
 • wyniku na obrocie uprawnieniami do emisji CO2 wprzedsiębiorstwach wytwórczych,
 • wynikach finansowych sektora elektroenergetycznego,
 • wynikach finansowych firm energetycznych notowanych na GPW,
 • poziomie nakładów inwestycyjnych w podsektorach (informacje roczne),
 • bilansach mocy i energii elektrycznej.

Zapraszamy do nabycia opracowania, które jest sprawdzonym i bogatym źródłem informacji- nie tylko dla czytelnika branży energetycznej.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Kontakt: 
Dorota Zaborska
tel. (22) 444-20-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143