pl PL en EN de DE

Perspektywy dla polskiej energetyki - Jakie były kierunki rozwoju w latach 2018-2019 i co przyniosą branży lata następne?

Podstawowym celem pracy jest identyfikacja zmian zachodzących w polityce energetycznej państwa oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii. Decy­zje polityczne podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także za­chowania niezależności poprzez wykorzystanie własnych surowców energetycznych, w decydujący sposób wpływają na wiel­kość produkcji oraz opłacalność procesów inwestycyjnych w po­szczególnych technologiach. Autorzy pracy przedstawią aktualne zamierzenia Rządu, w od­niesieniu do sektora energii elek­trycznej, jak również dokonają porównania naszej polityki z wizją polityki energetycznej kreo­wanej przez Unię Europejską. Szczególna uwaga poświęco­na będzie identyfikacji różnic w podejściu do energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źró­deł energii.

Praca będzie obejmowała:

  • Analizę działań rządu w zakresie sektora energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektu nowego dokumentu pn. „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz wynikającego z niej docelowego modelu polskiego rynku energii.
  • Plany sektora w zakresie przejęć oraz inwestycji.
  • Polska energetyka w obliczu reorganizacji ( udział węgla, ropy i gazu w procesie kształtowania miksu energetycznego, priorytety i harmonogramy).
  • Nowoczesna energetyka według standardów europejskich a kierunki rozwoju forsowane przez polski Rząd.
  • Inwestycje w technologie innowacyjne w energetyce, w tym w elektromobilność.
  • Próbę odpowiedzi na pytanie czy polski sektor energetyczny jest wiarygodny dla inwestorów i gwarantuje „godziwy” zwrot.

Biorąc pod uwagę tempo zmian jakie obserwujemy w ostatnim czasie na rynku energii oraz na rynku surowców energetycznych, niezbędne staje się posiadanie aktualnych informacji o wprowadzanych zmianach oraz prowadzonej polityce energetycznej, która określi docelowy model rynku energii oraz prognozowany miks energetyczny na najbliższe lata. Wnioski z przeprowadzonej analizy pomogą określić kierunki, w które będzie zmierzała polska energetyka w najbliższych latach.

Kontakt: 
Janusz Smardz
tel. (22) 444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143