pl PL en EN de DE

Moduł Systemu ARES - Raporty

Szybki dostęp do informacji jest w dzisiejszych czasach podstawą sukcesu wielu przedsiębiorstw. Nasze usługi on-line umożliwiają najszybszy sposób pozyskania aktualnych informacji o energetyce w Polsce. Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszego systemu ARES - Raporty.

 

Proponujemy Państwu interaktywny dostęp do zasobów informacyjnych ARE S.A.
W Agencji Rynku Energii S.A. funkcjonuje autorski System ARES realizujący funkcje zbierania, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych oraz informacji przez Internet. System działający od 2003 roku, stale rozbudowywany i modernizowany w celu optymalnego dostosowania go do potrzeb użytkowników wykorzystywany jest z powodzeniem przez Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki i firmy z sektora elektroenergetycznego.

Moduł Raporty w internetowym Systemie ARES umożliwia interaktywne przeglądanie informacji i danych w postaci dynamicznych raportów parametrycznych (umożliwiają użytkownikowi na określenie takich parametrów jak okres czy zbiór przedsiębiorstw energetycznych, dla których zostanie wygenerowany) oraz statycznych tabel i opisów w postaci plików Acrobat Reader, MS Word, MS Excel i HTML.

Raporty mogą być generowane dla określonych grup przedsiębiorstw energetycznych w uzgodnionym zakresie z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej (ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku, Dz. U. 88 poz. 439 Rozdział 5, Art. 38, pkt. 2).

Oferowany moduł systemu ARES Raporty może zawierać:

RAPORTY MIESIĘCZNE

 

Miesięczne dane o energii elektrycznej

Raport zawiera miesięczne informacje o mocy i produkcji energii elektrycznej brutto, zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne, zużyciu i zapasach paliw w elektroenergetyce.

G-10.m – Raporty parametryczne za wybrany okres 2020 (lub 2019) roku.

dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.m,
 • Farmy Wiatrowe,
 • Elektrownie Wodne Wydzielone,
 • Elektrownie i Elektrociepłownie Zawodowe,
 • Elektrownie Zawodowe na węglu brunatnym,
 • Elektrownie Zawodowe na węglu kamiennym,
 • Elektrociepłownie Gazowe (zawodowe),
 • Elektrociepłownie Przemysłowe,
 • Spółki Obrotu (dawne SD),
 • Przedsiębiorstwa Obrotu,
 • Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych,
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

W module Systemu ARES – Raporty mogą zostać udostępnione także raporty miesięczne za wszystkie miesiące z lat 2003 - 2018.

RAPORTY KWARTALNE

 

Kwartalne dane o działalności elektrowni cieplnej zawodowej

Kwartalne informacje o elektrowniach cieplnych zawodowych, w tym sprzedaż i obrót energii elektrycznej wg kierunków, sprzedaż regulacyjnych usług systemowych, przychody, koszty, łączny wynik na działalności energetycznej, wysokosprawna kogeneracja.

G-10.1k – Raporty parametryczne za wybrany okres 2020 (lub 2019) roku dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.1k,
 • Elektrownie i Elektrociepłownie Zawodowe,
 • Elektrownie Zawodowe na węglu brunatnym,
 • Elektrownie Zawodowe na węglu kamiennym,
 • Elektrociepłownie Gazowe (zawodowe),
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Kwartalne dane o działalności elektrowni wodnej / elektrowni wiatrowej

Kwartalne informacje o elektrowniach wodnych wydzielonych /elektrowniach wiatrowych, w tym sprzedaż energii elektrycznej wg kierunków, przychody, koszty, łączny wynik finansowy na działalności energetycznej.

G-10.1(w)k – Raporty parametryczne za wybrany okres 2020 (lub 2019) roku dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.1(w)k,
 • Farmy Wiatrowe,
 • Elektrownie Wodne Wydzielone.
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Kwartalne dane o działalności przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

Kwartalne informacje o przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, w tym sprzedaż i zakup energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych (przesyłowych) wg napięć, przychody, koszty, łączny wynik na energii elektrycznej, koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym, należności i zobowiązania w działalności dystrybucyjnej, działalność przyłączeniowa, bilans energii elektrycznej w sieci.

G-10.4(D)k - Raporty parametryczne za wybrany okres 2020 (lub 2019) roku dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.4(D)k,
 • Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych,
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Kwartalne dane o działalności przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną

Kwartalne informacje o przedsiębiorstwach prowadzących obrót energią elektryczną,
w tym sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, zakup energii elektrycznej, przychody, koszty, wynik na energii elektrycznej oraz należności i zobowiązania
w obrocie energią elektryczną.

G-10.4(Ob)k - Raporty parametryczne za wybrany okres 2020 (lub 2019) roku dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.4(Ob)k,
 • Przedsiębiorstwa Obrotu,
 • Spółki Obrotu (dawne SD),
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

W module Systemu ARES – Raporty mogą zostać udostępnione także RAPORTY KWARTALNE za wszystkie kwartały z okresu I kw.2003 r. – III kw. 2019 r.

RAPORTY ROCZNE

 

Roczne dane o działalności podstawowej elektrowni wodnej / elektrowni wiatrowej

Roczne informacje o elektrowniach wodnych wydzielonych, w tym sprzedaż energii elektrycznej wg kierunków, przychody, koszty, łączny wynik finansowy na działalności energetycznej.

Raport: 2019 r. – G -10.1(w)k ROCZNE

dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.1(w)k,
 • Farmy Wiatrowe,
 • Elektrownie Wodne Wydzielone.
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Roczne dane o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej
(część I, II i III)

Roczne informacje o elektrowniach cieplnych zawodowych, w tym zdolności produkcyjne elektrowni, zużycie paliw na produkcję energii elektrycznej i ciepła, (cz. I), emisja pyłów i gazów, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska i składowania odpadów (cz. II), sprzedaż i obrót energii elektrycznej wg kierun­ków, sprzedaż regulacyjnych usług systemowych, przychody, koszty, łączny wynik na dzia­łalności energetycznej, zobowiązania wynikające z działalności energetycznej, stan środków trwałych w układzie rodzajowym i nakłady na nie, sprzedaż ciepła z własnej produkcji (cz. III).

Raporty:           2019 r. – G -10.2 część 1,

                        2019 r. – G -10.2 część 2,

                        2019 r. – G -10.2 część 3

dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.2,
 • Elektrownie i Elektrociepłownie Zawodowe,
 • Elektrownie Zawodowe na węglu brunatnym,
 • Elektrownie Zawodowe na węglu kamiennym,
 • Elektrociepłownie Gazowe (zawodowe),
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Roczne dane o działalności podstawowej elektrowni cieplnej przemysłowej

Roczne informacje o elektrociepłowniach przemysłowych, w tym moc zainstalowana, osiągalna brutto i netto, produkcja i zakup energii elektrycznej, zużycie własne i sprzedaż energii elektrycznej, produkcja ciepła, zużycie paliw na produkcję energii elektrycznej i ciepła, zawartość popiołu i siarki w spalanym paliwie, dane techniczne i produkcyjne układów skojarzonych.

Raport: 2019 r. – G -10.3 dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.3,
 • Elektrociepłownie Przemysłowe.
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Roczne dane o działalności przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłem i obrotem energii elektrycznej

Roczne informacje o przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, w tym sprzedaż i zakup energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych (przesyłowych) wg napięć, przychody, koszty, łączny wynik na energii elektrycznej, koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym, należności i zobowiązania w działalności dystrybucyjnej, działalność przyłączeniowa, nielegalny pobór energii oraz liczba umów.

Raport: 2019 r. – G -10.4(D)k ROCZNE dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.4(D)k,
 • Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Roczne dane o działalności przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną

Roczne informacje o przedsiębiorstwach prowadzących obrót energią elektryczną, w tym sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, zakup energii elektrycznej, przychody, koszty, wynik na energii elektrycznej, należności i zobowiązania w obrocie energią elektryczną, opłaty za energię elektryczną i liczba umów.

Raport: 2019 r. – G -10.4(Ob)k ROCZNE dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.4(Ob)k,
 • Przedsiębiorstwa Obrotu,
 • Spółki Obrotu (dawne SD),
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

Roczne dane o stanie urządzeń elektrycznych

Roczne informacje o stanie urządzeń elektrycznych przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej w tym długość linii elektrycznych i przyłączy, liczba i moc stacji elektrycznych, liczba i moc stacji transformatorowych, środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej i nakłady na nie, przepustowość linii SN i nN, awaryjność sieci i inne wskaźniki techniczne linii elektrycznych.

Raport: 2019 r. – G -10.5 dla grup:

 • Wszyscy respondenci sprawozdania G-10.5,
 • Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych,
 • Grupa lub grupy zaproponowane przez zamawiającego inne niż standardowe.

W module Systemu ARES – Raporty mogą zostać udostępnione także RAPORTY ROCZNE za lata 2003 - 2018.

TABLICE STATYCZNE

 

Roczne dane o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych.

Roczne informacje o elektrowniach wodnych, wiatrowych i innych źródłach odnawialnych, w tym produkcja energii elektrycznej, zużycie własne, zużycie na pompowanie.

2019 r. – G -10.6

Tablice analityczne:

 • Elektrownie wodne, wiatrowe, inne źródła odnawialne oraz układy kogeneracyjne przedsiębiorstw dystrybucyjnych i wytwórczych elektroenergetyki,
 • Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym,
 • Elektrownie wodne niezależne i inne źródła odnawialne oraz układy kogeneracyjne.

Roczne dane o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego

Roczne informacje o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej w podziale na województwa

2019 r. G-10.8

Tablice:

 • Zużycie energii elektrycznej w miastach w podziale na województwa
 • Zużycie energii elektrycznej na wsi w podziale na województwa,
 • Zużycie energii elektrycznej w miastach i wsiach w podziale na województwa.

W module Systemu ARES – Raporty mogą zostać udostępnione także TABLICE STATYCZNE za lata 2003 - 2018.

BILANSE

 

Roczny bilans przepływów energii elektrycznej za 2019 rok (KSE) (tablica)       

Roczne informacje o przepływach energii elektrycznej (według napięć) w sieciach krajowego systemu elektroenergetycznego.

Roczny bilans przepływów energii elektrycznej za 2019 rok (OSD) (tablica)

Roczne informacje o przepływach energii elektrycznej (według napięć) w sieciach Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

W module Systemu ARES – Raporty mogą zostać udostępnione także BILANSE za wszystkie lata począwszy od 2003 roku.

Dostęp do Modułu wykupuje się na okres 12 miesięcy od momentu aktywacji
i obejmuje wszystkie dane, jakie w tym okresie spływają do Systemu.

Wykupując dostęp do Modułu Raporty można zamówić tylko wybrane raporty z oferty, jak również zamówić dodatkowy raport dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Istnieje również możliwość dołączenia dodatkowych grup przedsiębiorstw energetycznych (pod warunkiem, że pozwala na to zakres informacji zawartych w raporcie i ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku).

WERSJA DEMONSTRACYJNA

 

Dostęp do wersji demonstracyjnej Modułu Raporty możliwy jest poprzez wejście na stronę https://ares.are.waw.pl/raporty i zalogowanie się przy użyciu poniższych danych:

Nazwa użytkownika: Witamy

Hasło: Raporty

W wersji demonstracyjnej dostępne są wybrane raporty parametryczne, jak również instrukcja korzystania z modułu. Pozwoli to zorientować się w podstawowej funkcjonalności systemu.

Agencja Rynku Energii SA planuje w 2018 roku ukończyć pracę nad nową wersją modułu ARES - Raporty, która umożliwi prezentację danych w nowych przystępnych formatach (od raportów zapisywanych w pdf do formy tabelarycznej w Excelu - łatwej do zaimportowania w zewnętrznych systemach). Dostęp do raportów będzie również możliwy poprzez web service (komunikacja machine to machine) umożliwiający zintegrowanie modułu z zewnętrznymi aplikacjami Klienta.

Klienci, którzy korzystają z dotychczasowego modułu będą mogli również korzystać z nowej wersji po jej udostępnieniu.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia:

Izasława Wrońska tel. 22-444-20-92,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
realizacja: on-line

Raporty miesięczne – 30 dni po miesiącu (dane za grudzień 45 dni po miesiącu),

Raporty kwartalne – 40 dni po kwartale (dane za IV kwartał 55 dni po kwartale,

Raporty roczne i bilanse – 30 czerwiec.

© 2018 - 2020 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143