Program konferencji

9:30 - 10:00
Rejestracja Uczestników

Każdy z uczestników proszony jest o przybycie minimum na 15 min przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji. 

10:00- 10:15
Inauguracja Konferencji - Uroczyste przywitanie uczestników

Oficjalne przywitanie uczestników przez Pana Artura Olszewskiego  - Prezesa Agencji Rynku Energii S.A.

Partner panelu:
ARE
10:15 - 11:00
Panel Wprowadzający - Elektroenergetyka – co za nami – co przed nami?

Tematem powyższego panelu będzie ocena bieżącej sytuacji elektroenergetyki. Panel rozpocznie prezentacja p.t. Statystyczne podsumowanie roku w energetyce, przygotowane przez Agencję Rynku Energii S.A. w szczególności odnosząca się do:
 

 • Bilansu energetycznego Polski za ostatnie trzy lata 2019 - 2021 (energia elektryczna na tle innych nośników energii - gaz, węgiel, ropa naftowa, paliwa ciekłe)
 • Bilansu energii elektrycznej z uwzględnieniem poziomu i dynamiki zmian w produkcji energii, w wymianie międzynarodowej oraz w zużyciu energii przez wyróżnione grupy konsumentów miksu paliwowego w elektroenergetyce
 • Kosztów dostaw i cen na rynku hurtowym, oszacowane zostaną składniki kosztów, których wzrost był w roku 2021 (i obecnie) uznawany za główna przyczynę gwałtownych wzrostów cen energii elektrycznej.
 • Podsumowanie wyników finansowych dla obszaru działalności energetycznej przedsiębiorstw z wyróżnieniem poszczególnych podsektorów elektroenergetyki oraz wyników całkowitych dla grup energetycznych na podstawie ich raportów rocznych

 

Powyższa analiza będzie podstawą do dyskusji zaproszonych do panelu gości.

 

Prezentacja wprowadzająca: Hanna Mikołajuk - ARE S.A.

 

Paneliści:

 • Rafał Gawin – Prezes – URE
 • Marek Kulesa – Dyrektor  Biura – TOE
 • Andrzej Bondyra – Wiceprezes Zarządu – ARE S.A.
 • Artur Wasil - Prezes Zarządu - LW „Bogdanka” S.A.
 • Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu – Tauron S.A.

 

Moderator: Tomasz Bujacz – Vertis Environmental Finance

 

Materiały do pobrania: https://rebrand.ly/are2022_2

Partner panelu:
ARE
11:00 - 12:15
Panel Główny - Krajowa elektroenergetyka w perspektywie 2050 r.

Tematem powyższego panelu będzie analiza rozwoju krajowej elektroenergetyki w perspektywie 2050 r.

 

Eksperci z ARE przedstawią własne scenariusze rozwoju krajowej elektroenergetyki, uwzględniające zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym i rynkowym, w tym założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Utrzymanie status quo w energetyce jest niemożliwe w kontekście zaostrzającej się polityki energetyczno-klimatycznej UE i rosnących kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. W obliczu dużej niepewności potrzebny jest plan działania, aby zminimalizować ryzyko nietrafionych inwestycji.

 

 • W panelu podjęta zostanie dyskusja na temat, czy możliwa jest pełna dekarbonizacja elektroenergetyki w perspektywie 2050 r. i ewentualnie, jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze dojścia do tego celu?
 • Jakie technologie powinniśmy rozwijać? Jakie zmiany prawne i rynkowe są niezbędne do osiągnięcia wskazanych scenariuszy rozwojowych?
 • Ile będzie nas to kosztować i czy polskie spółki energetyczne będą w stanie udźwignąć ciężar transformacji energetycznej finansowo?

 

Powyższa analiza będzie podstawą do dyskusji zaproszonych do panelu gości.

 

Prezentacja wprowadzająca: Sławomir Skwierz - ARE S.A.

 

Paneliści:

 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu – PGE S.A.
 • Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu- TAURON S.A.
 • Paweł Majewski – Prezes – Enea S.A.
 • Artur Olszewski – Prezes Zarządu - ARE S.A.

 

Moderator: Janusz Pietruszyński – portal Cire.pl

 

Materiały do pobrania: https://rebrand.ly/are2022_3

Partnerzy panelu:
PGE
Bogdanka
12:15 - 13:00
Debata Taurona z dziennikarzami - energetyka i rozwój w obliczu zmian

Tematem debaty będzie analiza ostatniej dekady transformacji energetycznej w Polsce okiem czołowych dziennikarzy i komentatorów, którzy na  co dzień zajmują się energetyką i zmianami jakie zachodzą w sektorze.

 

Paneliści:

 • Barbara Oksińska – Redaktor – Business Insider
 • Wojciech Jakóbik – Redaktor – Biznes Alert
 • Bartłomiej Derski- Redaktor – Wysokie Napięcie
 • Justyna Piszczatowska – Redaktor – Green- News.pl
 • Janusz Pietruszyński – Redaktor – Portal Cire.pl

 

Moderator: Jerzy Topolski - TAURON S.A.

Partner panelu:
Tauron
13:00 - 13:45
Budowa farm wiatrowych na morzu – największe wyzwania dla rozwoju energetyki morskiej w Polsce

Tematem powyższego panelu będzie ocena obecnej sytuacji segmentu OZE związanego z energią wiatrową na morzu i jego dalszego rozwoju

 

W ramach dyskusji w szczególności poruszone będą zagadnienia dotyczące:

 • jak maksymalnie wykorzystać potencjał MFW dla Polski, co jest potrzebne, aby umożliwić wykorzystanie tego potencjału w Polsce?
 • czy Polska może być liderem rozwoju MFW na Bałtyku? Czy polscy inwestorzy są w stanie sami wykorzystać ten potencjał?
 • jakie wspólne korzyści może przynieść współpraca polskich i zagranicznych inwestorów w tym segmencie?

 

Paneliści:

 • Dariusz Lociński – Prezes Zarządu - PGE Baltica Sp. z o.o.
 • Piotr Czopek – Dyrektor ds. regulacji - PSEW
 • Maciej Olczak – Prezes Zarządu - Enmaro
 • Tadeusz Widuch – Dyrektor Projektów – Tauron Nowe Technologie S.A.

 

Moderator: Moderator: Piotr Ciołkowski - Kancelaria CMS

Partnerzy panelu:
PGE
PSEW
CMS
13:45 - 14:45
Lunch

Wszystkich uczestników zapraszamy na posiłek do sali znajdującej się na parterze hotelu.

14:45 - 15:30
Elektromobilność w Polsce - szanse i potencjalne zagrożenia rozwoju

Tematem powyższego panelu będzie ocena obecnego stanu elektromobilności w Polsce i potencjalne kierunki jej rozwoju

 

W szczególności poruszone zostaną główne zagadnienia elektromobilności, czyli:

 • Jak bardzo się opłaca?
 • Na jakim etapie rozwoju emobility w porównaniu z UE jest Polska?
 • Jaka jest przyszłość rozwoju emobility?
 • Jakie bariery utrudniają dalszy lub szybszy rozwój elektromobilności?

 

W trakcie panelu poruszone będą w szczególności następujące zagadnienia:

 

 • Cele jakie UE stawia przed rynkiem samochodowym w tym zakresie - wymogi wynikające z pakietu FIT for 55 i innych regulacji prawnych,
 • Obecny stan polskiego rynku pojazdów elektrycznych elektrycznym BEV+PHEW na przestrzeni kilku ostatnich lat
 • Syntetyczne przedstawienie sytuacji dotyczącej infrastruktury ładowania
 • Bariery ograniczające rozwój elektromobilności w Polsce
 • Prognoza rozwoju rynku samochodów elektrycznych

 

Powyższa analiza będzie podstawą do dyskusji zaproszonych do panelu gości.

 

Prezentacja wprowadzająca: Janusz Smardz - ARE S.A.

 

Paneliści:

 • Cezary Droszcz – Prezes  - PZM Holding Sp. z o.o.
 • Stanisław Dojs -Rzecznik prasowy –Volvo Car Poland Sp. z o.o.
 • Piotr Apollo – Prezes Zarządu- TAURON Nowe Technologie S.A.
 • Dariusz Cendlewski – Kierownik Wydziału Elektromobilności i Nowych Technologii - UDT

 

Moderator: Maciej Mazur - PSPA 

 

Materiały do pobrania: https://rebrand.ly/are2022_4

Partnerzy panelu:
Volvo
Polski Związek motorowy
15:30 - 16:15
Czy przyszłość należy do kogeneracji?

Tematem powyższego panelu będzie analiza dalszego rozwoju kogeneracji i jej udziału w miksie paliwowym, biorąc pod uwagę wyzwania związane z polityką klimatyczną UE, w kontekście specyfiki polskiego sektora energetycznego.

 

W trakcie panelu będą poruszane następujące zagadnienia:

 

 • Jakie są perspektywy rozwoju kogeneracji w naszym kraju?
 • Jaka jest i będzie rola kogeneracji w transformacji energetycznej Polski?
 • Jak postępuje proces rozwoju kogeneracji w polskich elektrociepłowniach?
 • Jakie są ewentualne ograniczenia w rozwoju?

 

Paneliści:

 • Przemysław Kołodziejak- Prezes Zarządu - PGE EC S.A.
 • Arkadiusz Kosiel -Członek zarządu PTEZ/Prezes Zarządu Fortum Silesia S.A.
 • Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu - Rafako S.A.

 

Moderator: Wiesław Drozdowski - portal Cire.pl 

Partner panelu:
PTEZ
16:15- 17:00
Innowacyjność w Odnawialnych Źródłach Energii

Celem panelu będzie wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się energetyka odnawialna w Polsce, aby wypełnić zadania wynikające z "Polityki energetycznej Polski do 2040". 

 

 • W jaki sposób aktualna sytuacja geopolityczna wpłynie na dynamikę i kierunek rozwoju energetyki odnawialnej?
 • W jaki sposób Polska może wzmacniać swoją innowacyjność w sektorze energetyki odnawialnej?
 • Jak rozwijać partnerstwo publiczno-prywatne, aby energetyka odnawialna była istotnym elementem struktury bilansu energetycznego Polski?
 • Bazując na doświadczeniach najbardziej rozwiniętych państw, w jaki sposób należałby rozwijać współpracę pomiędzy biznesem a nauką, aby wzmacniać innowacyjność polskiego sektora OZE?

 

Paneliści:

 • Agata Urbaniak - Dyrektor Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze – PGNiG S.A.
 • Dawid Cycoń – Prezes Zarządu - ML System S.A.
 • Grzegorz Tchorek – Kierownik Zakładu Pracownia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UW
 • Barbara Adamska – Prezes - Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

 

Moderator: Jakub Kupecki - Centrum Technologii Wodorowych

Partnerzy panelu:
IPE
ML System
17:00
Oficjalne zakończenie konferencji