Logo
Logo ARE Szkolenia
2024-05-22
PODSTAWY RYNKU MOCY W POLSCE

Lokalizacja: szkolenie on-line

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/926-zasady-funkcjonowania-rynku-mocy-w-polsce  

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania rynku mocy. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną założenia, przebieg i wymogi wynikające z aukcji mocy. Na szkoleniu uczestnicy poznają ideę wprowadzenia rynku mocy, dla kogo jest on dostępny i z jakimi zobowiązaniami wiąże się uczestnictwo w rynku mocy.

Skierowane jest ono do osób zainteresowanych tematyką rynku mocy, czy to jako potencjalny uczestnik rynku mocy, czy też jako obserwator tego segmentu.


PROGRAM
9.00-9.30 LOGOWANIE I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30-10.15 Idea i przykłady rynku mocy
- Po co rynek mocy? (idea dwutowarowego rynku energii)
- Dla kogo rynek mocy? (zabezpieczenie podaży mocy i dla nowych inwestycji)
- Przykłady rynków mocy w Europie
10.15-11.15 Ustawa o rynku mocy
- Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Rozporządzenie Ministra Energii z 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym
- Wyznaczanie parametrów do aukcji mocy
- Zabezpieczenia finansowe
11.15-11.30 Przerwa
11.30-12.15 Uczestnicy rynku mocy
- Kto organizuje aukcje rynku mocy (role OSP i URE w procesie)
- Kto może startować w aukcji mocy (DSR i jednostki wytwórcze)
- Jakie warunki należy spełnić aby uczestniczyć/wystartować w rynku mocy
- Rola Zarządcy rozliczeń
12.15-13.00 Aukcje mocy
- Certyfikacja ogólna
- Certyfikacja do aukcji
- Aukcja główna
- Aukcja dodatkowa
- Przebieg aukcji
- Wyłonienie zwycięzców i ich dalsze obowiązki
13.00-13.15 Przerwa
13.15-14.15 Obowiązek mocowy
- Okres przywołania na rynku mocy
- Wykonywanie obowiązków mocowych
- Wynagrodzenie z rynku mocy
- Kary za niewywiązanie się z obowiązku mocowego
- Rynek wtórny
14.15-14.45 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i indywidualnych konsultacji i zakończenie spotkania

 

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

Partner merytoryczny:
ARE S.A.

Organizator szkolenia:
Euro-Con