Logo

O Szkoleniach

Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna (ARE S.A.) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej.

 

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzimy we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku. W tej dziedzinie współpracujemy ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (uprzednio Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki. 

 

Ważnym segmentem oferty informacyjnej ARE jest znany chyba wszystkim, którzy zajmują się tematyką energetyczną, aktualizowany 24 godziny na dobę, portal CIRE.pl. Na bieżąco dostarcza on informacji o wydarzeniach w dziedzinie elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i górnictwa a jednocześnie jest miejscem swobodnej wymiany poglądów na tematy z nimi związane.

 

Ważnym obszarem usług jest również organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rozmaitych odbiorców zainteresowanych funkcjonowaniem i rozwojem polskiego rynku energii. W chwili obecnej szkolenia organizowane przez ARE S.A. wpisały się w stały element nowych usług świadczonych dla naszych Klientów.

 

W 2024 roku w ARE prowadzimy cyklicznie trzy dedykowane programy szkoleniowe:

 

1.  "Zasady funkcjonowania rynku energii w Polsce"

2.  „Obowiązek ograniczania zużycia energii przez jednostki publiczne”

3.  „Podstawy rynku mocy w Polsce”

 

Szkolenia te są okazją do nabycia wiedzy, która pozwoli słuchaczom podnieść swoje podstawowe kwalifikacje i umożliwi  na bardziej efektywne wypełnianie obowiązków w swojej firmie energetycznej co pozwoli na dalszą, głębszą specjalizację w profilu swojej działalności. Dedykujemy je wszystkim osobom pragnącym usystematyzować sobie posiadaną wiedzę, pracownikom spółek z branży, analitykom rynku, doradcom finansowym doradzającym branży energetycznej, przedsiębiorcom zastanawiającym się, jak funkcjonuje rynek energii i rynek mocy i czy jest na nim miejsce dla ich kapitału, ale też dziennikarzom czy publicystom, pragnącym zrozumieć, jak działa krajowy rynek energii. Szkolenia dedykowane są również  wszystkim osobom i pracownikom zajmującym się zagadnieniami poprawy efektywności energetycznej w szczególności w administracji publicznej, samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach publicznych, kulturalnych czy społecznych.

 

Niezależnie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, ARE organizuje i przeprowadza również  dedykowane szkolenia z rozmaitej tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Klientów korporacyjnych z branży finansowej, fin-tech, dużych firm energetycznych oraz odbiorców przemysłowych.