Logo

Kontakt i informacje formalne

Agencja Rynku Energii S.A. 

00-728 Warszawa 
ul. Bobrowiecka 3 
tel.: 22 444 20 00 
faks: 22 444 20 20 
mail: biuro@are.waw.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000021306.
Kapitał zakładowy 1.376.000 PLN w całości opłacony. 
NIP: 526-17-57-578

 

Adres do korespondencji: 

Agencja Rynku Energii S.A. 
00-950 Warszawa 1 
skrytka pocztowa 143

 

Infolinia Systemu ARES 

(formularze zbierane poprzez Portal Sprawozdawczy) 
tel.: 22 444 20 90 
faks: 22 444 20 20 

 

Departament Statystyki (DS)

Dyrektor: Joanna Matysiak
tel.: 22 444 20 80
mail: joanna.matysiak@are.waw.pl 

 

Departament Prognoz i Analiz Rynkowych (DPAR)

Dyrektor: Sławomir Skwierz
tel.: 22 444 20 18
e-mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl 

 

Departament Doradztwa (DD)

Dyrektor: Janusz Smardz
tel.: 22 444 20 60
mail: janusz.smardz@are.waw.pl 

 

Departament Baz Danych (DB)

Dyrektor: Paweł Horoś
tel.: 22 444 20 90
mail: pawel.horos@are.waw.pl 

 

Biuro Sprzedaży i Marketingu (BSM)

Agnieszka Siara
tel.: 22 444 20 77
mail: marketing@are.waw.pl 

 

Biuro Finansów (BF)

Główny Księgowy: Agnieszka Świerczyńska
tel.: 22 444 20 70
mail: agnieszka.swierczynska@are.waw.pl 

 

Biuro Organizacji (BO)

Kierownik: Małgorzata So‌wa
tel.: 22 444 20 56
mail: malgorzata.sowa@are.waw.pl 

 

Centrum Informacji o Rynku Energii (CIRE)

mail: redakcja@cire.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych

Paulina Rojek
tel.: 22 444 20 00
mail: iod@are.waw.pl