Logo
Logo ARE Szkolenia
2023-06-12
WYZWANIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ I GOSPODARCZEJ W POLSCE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM PAKIETU „FIT FOR 55”

Lokalizacja: szkolenie on-line

(szkolenie dla rzeczników prasowych, pracowników działu PR/marketingu)

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/949-wyzwania-transformacji-energetycznej-i-gospodarczej-w-polsce-zwiazane-z-wprowadzeniem-pakietu-fit-for-55 
 

Celem szkolenia jest zebranie w jednym miejscu i podsumowanie informacji o trwającej transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Omówione zostaną założenia i główne aspekty pakietu „Fit for 55” oraz ich wpływ na krajową „Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku”. Podczas szkolenia przybliżymy również tematykę zmian w systemie handlu uprawnieniami EU ETS, oraz w jakim kierunku będzie zmierzać zielona transformacja transportu.


Szkolenie kierowane jest do pracowników i analityków sektora finansowego oraz pracowników ośrodków analitycznych zajmujących się zagadnieniami polityki gospodarczej i strategicznej, pracowników administracji państwowej oraz agend rządowych zajmujących się zagadnieniami transformacji polskiej energetyki w kontekście wspólnej unijnej polityki energetycznej oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką  wyzwań dokonującej się transformacji energetycznej.
Szkolenie przybliży lub usystematyzuje wśród uczestników wiedzę o tym, jak ma wyglądać i przebiegać transformacja gospodarki w polityce i planach Unii Europejskiej.

PROGRAM

8.00-8.15 Logowanie uczestników
8.15-10.15 Główne elementy pakietu Fit for 55    
a. Omówienie założeń i inicjatyw składających się na pakiet Fit for 55, w tym:
- Dyrektywa Red III
- Dyrektywa o efektywności energetycznej
- Pakiet gazowo-wodorowy
- Zmiany w opodatkowaniu energii
- CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) - nowy mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
b. Konsekwencje pakietu Fit for 55 dla PEP2040
10.15-11.00 Zmiany w systemie EU ETS        
c. Nowe sektory objęte EU ETS
d. Zmiany w mechanizmie rezerwy MSR
e. Wspólny wysiłek redukcyjny
f. Społeczny Fundusz Klimatyczny
11.00-11.15 Przerwa
11.15-12.15 Zrównoważony transport (elektryfikacja)    
g. Paliwa alternatywne
h. Emisje w transporcie
i. Inwestycje w elektromobilność
j. Paliwa ekologiczne w transporcie morskim
12.15-13.00 Inwestycje i źródła ich finansowania w sektorze GD    
k. Dyrektywa EPBD
l. Inwestycje w budownictwie mieszkalnym
13.00-13.30 Ograniczenie emisyjności produkcji rolnej    
m. Źródła emisji w rolnictwie
n. Rozporządzenie LULUCF
o. Redukcja emisji z rolnictwa
p. Konieczne inwestycje
13.30-13.45 Przerwa
13.45-14.30 Dekarbonizacja w przemyśle            
q. Emisyjność krajowej gospodarki
r. Źródła finansowania
s. Perspektywy atomu w procesie dekarbonizacji
14.30-14.50 Źródła finansowania procesu dekarbonizacji    
t. Jakie są mechanizmy finansowania procesu dekarbonizacji
14.50-15.30 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia

 

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

Partner merytoryczny:
ARE S.A.

Organizator szkolenia:
Euro-Con