Logo
Logo ARE Szkolenia
2024-06-18
ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU ENERGII W POLSCE

Lokalizacja: szkolenie on-line

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/871-podstawy-funkcjonowania-rynku-energii-w-Polsce 

 

Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania krajowego rynku energii. Zostanie omówiona struktura podmiotowa rynku elektroenergetycznego (wytwórcy, OSP, OSD, giełda energii, spółki obrotu, odbiorcy końcowi), a także formy obrotu i rodzaje transakcji zawieranych na nim, wynikające z przepisów prawa i dokumentów rządowych. Omówione zostanie działanie rynku kontraktów bilateralnych, rynku giełdowego, rynku bilansującego i rynku technicznego. Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat zasad i reguł rządzących krajową energetyką, zrozumieją różnicę pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym oraz poznają podstawowe akty prawne regulujące rynek energii. Szkolenie to jest kierowane do wszystkich chcących nabyć lub poszerzyć wiedzę o działaniu polskiego rynku energii, tak aby mogli oni sprawnie poruszać się oraz zarządzać w tym obszarze gospodarki.

PROGRAM


8.45-9.00 Logowanie uczestników


9.00-10.00 Organizacja rynku energii

 • Główni gracze na rynku energii

 • Wytwarzanie

 • Obrót energią

 • Przesył

 • Dystrybucja

 • Rynek hurtowy

 • Rynek detaliczny

 • Odbiorcy energii

 • Urząd Regulacji Energetyki

 

10.00-11.15 Proces budowy i uruchomienia źródła energii

 • Wybór lokalizacji

 • Decyzje środowiskowe

 • Lokalne plany zabudowy

 • Warunki przyłączenia

 • Aukcje, wsparcie FiT i FiP

 • Pozwolenie na budowę

 • Koncesje na wytwarzanie energii

 • Umowy sprzedaży energii

 • Uruchomienie instalacji
   

11.15-11.30 Przerwa


11.30-12.45 Funkcjonowanie Systemu Elektroenergetycznego

 • Wprowadzenie energii do sieci

 • Bilansowanie mocy w systemie

 • Rynek Bilansujący

 • Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej

 • Rola magazynów energii i połączeń międzysystemowych

 • Wpływ OZE na pracę sieci elektroenergetycznej

 • Dobowy profil zapotrzebowania na energię elektryczną

 

12.45-14.00 Obrót hurtowy energią elektryczną

 • Towarowa Giełda Energii (TGE)

 • Obligo giełdowe

 • Rynek Towarów Giełdowych

 • Zorganizowana Platforma Obrotu OTF

 • Pozostałe rynki giełdowe

 • Handel emisjami CO2
   

14.00-14.15 Przerwa


14.15-15.15 Obrót detaliczny energią elektryczną

 • Sprzedawca z urzędu, sprzedawca rezerwowy, zmiana sprzedawcy

 • Grupy taryfowe - czym się różnią

 • Umowa kompleksowa, a umowa rozdzielona

 • Składniki rachunku za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego

 • Opłata za energię elektryczną, a cena giełdowa
   

15.15-15.45 Otoczenie formalno-prawne

 • Prawo energetyczne Ustawa OZE

 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

 • Polityka Energetyczna Unii Europejskiej
   

15.45-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania

 

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

Partner merytoryczny:
ARE S.A.

Organizator szkolenia:
Eur-Con