PL EN DE

Wzory formularzy na rok 2002

Formularze sprawozdawcze wraz z objaśnieniami obowiązujące w 2002 roku

Agencja Rynku Energii S.A., zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 marca 1999r. zawartym między Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Ministrem Gospodarki, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Agencji Rynku Energii S.A., jest wykonawcą badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo - energetycznej. W ramach tych badań ARE S.A. opracowuje projekty formularzy statystycznych oraz przetwarza dane przekazywane przez jednostki sprawozdawcze, publikując wyniki w postaci wydawnictw cyklicznych.