Logo

Wzory formularzy statystycznych i objaśnienia

za rok 2023

G-10.m
Miesięczne dane o energii elektrycznej

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-01-25
objaśnienia do formularza

G-10.1k
Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-08-07
objaśnienia do formularza

G-10.1(w)k
Sprawozdanie o działalności instalacji odnawialnego źródła energii

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-08-07
objaśnienia do formularza

G-10.2
Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2024-04-25
objaśnienia do formularza2024-04-25

G-10.3
Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza

G-10.4(D)k
Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-09-26
objaśnienia do formularza

G-10.4(Ob)k
Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-09-26
objaśnienia do formularza

G-10.4(P)k
Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza

G-10.5
Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-10-25
objaśnienia do formularza2024-02-14
identyfikatory terytorialne GUS

G-10.6
Sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-07-11
objaśnienia do formularza
identyfikatory terytorialne GUS

G-10.7
Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza2024-01-31

G-10.7(P)
Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza

G-10.8
Sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza2024-01-30
identyfikatory terytorialne GUS

G-10.SG
Sprawozdanie gminy o energii elektrycznej i paliwach alternatywnych

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza i objaśnienia2024-02-06
odpowiedzi na najczęstsze pytania2024-04-23

G-11a
Sprawozdanie w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza

G-11e
Sprawozdanie o cenach energii elektrycznej wg kategorii standardowych grup odbiorców końcowych

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza

G-11g
Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza

G-11n
Sprawozdanie o cenach produktów naftowych

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza

GAZ-1
Sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza

GAZ-2
Sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza

GAZ-3
Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza2023-02-13
objaśnienia do formularza2023-02-13

RAF-1
Sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej na koniec miesiąca

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza
przyporządkowanie pozycji PKWiU

RAF-2
Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

Nazwa dokumentuData aktualizacjiPobieranie
wzór formularza
objaśnienia do formularza
przyporządkowanie pozycji PKWiU