PL EN DE

Wzory formularzy na rok 2003

Formularze sprawozdawcze wraz z objaśnieniami obowiązujące w 2003 roku

Poniższe wzory określone zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych  w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz.   U. Nr 233 z dn. 28.12.02).