PL EN DE

Wzory formularzy na rok 2004

Formularze sprawozdawcze wraz z objaśnieniami obowiązujące w 2004 roku

Poniższe wzory określone zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych  w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 6 poz. 44 z 15 stycznia 2004).