PL EN DE

Wzory formularzy na rok 2005

Formularze sprawozdawcze wraz z objaśnieniami obowiązujące w 2005 roku

Poniższe wzory określone zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych  w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 285 poz. 2849 z 2004 roku).