PL EN DE

Wzory formularzy na rok 2007

UWAGA:
W związku ze zmianami w funkcjonowaniu sektora elektroenergetycznego wynikającymi z realizacji przepisów Prawa energetycznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) formularze sprawozdań statystycznych o symbolach G-10.4k, G-10.4(Ob) za III i IV kwartał 2007 r. oraz za rok 2007 ulegają zmianie.

Formularze sprawozdawcze wraz z objaśnieniami obowiązujące w 2007 roku