Logo

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe obejmuje indywidualne usługi dedykowane przedsiębiorstwom oraz innym konsumentom energii. Celem tych usług jest wsparcie działalności tych podmiotów, w obszarach związanych z poprawą efektywności zużycia energii w swojej organizacji, lub działalności inwestycyjnej w technologiach, obejmujących bezemisyjne wytwarzanie energii. W ramach tej usługi oferujemy również wsparcie wszystkim zainteresowanym firmom oraz osobom fizycznym, we wdrażaniu energetyki prosumenckiej.

Usługi doradcze dla przedsiębiorców w obszarze poprawy efektywności zarządzania energią

 • Raporty dotyczące perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce

  Dedykowane badanie opłacalności wymiany floty samochodowej w firmie na flotę ekologiczną, opartą o samochody elektryczne i/lub hybrydowe. Wynikiem analizy jest raport oceniający zasadność i opłacalność wymiany floty samochodowej na ekologiczną.

 • Audyty energetyczne przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonany zgodnie z art. 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. na bazie normy PN-EN 16247. Audyt energetyczny jest analizą obszarów zużycia energii i ma na celu przedstawienie rekomendacji dotyczących ewentualnych inwestycji i zmian organizacyjnych, służących poprawie efektywności wykorzystania energii.

 • Audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

  Usługa jest adresowana do wszystkich podmiotów zainteresowanych poprawą efektywności własnej firmy, w celu uzyskania wsparcia finansowego w postaci tzw. „białych certyfikatów. Dla naszych klientów zapewniamy promocyjne warunki realizacji audytów efektywności. Dopuszczamy możliwość rozliczenia części przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia również w formule success fee, w zależności od osiągniętych przez przedsiębiorstwo oszczędności, uzyskanych po wdrożeniu działań, przewidzianych w audycie. Bierzemy odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji, obsługę procedury w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz ich upłynnienie na Towarowej Giełdzie Energii.

Usługi doradcze  w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE)

 • Wsparcie dla inwestorów OZE z zakresu oceny efektywności inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budowy farm fotowoltaicznych.

 • Wykonanie inwentaryzacji potencjalnych lokalizacji instalacji PV we wskazanych przez inwestora obiektach oraz audyty techniczne istniejących farm/instalacji PV,

 • Indywidualne biznesowe spotkania doradcze i konsultacje, w szczególności w projektach związanych z fotowoltaiką dużej mocy.

Usługi dedykowane energetyce prosumenckiej  

 • Usługi eksperckie dla przyszłych prosumentów z branży PV, w tym audyt porównawczy instalacji PV dla prosumentów,

 • Usługi eksperckie dla potencjalnych użytkowników pomp ciepła,

 • Indywidualne spotkania doradcze i konsultacje dla inwestorów zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem energetyki prosumenckiej.