PL EN DE

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe obejmuje ekspertyzy dla przedsiębiorstw energetycznych oraz konsumentów energii służące również wsparciu działalności podmiotów sektora publicznego oraz organizacjom branżowym i instytucjom naukowym w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem na rynku energii, m.in.:
  • optymalizacja kosztów zarządzania mediami u odbiorców, w tym podnoszenie efektywności energetycznej, optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej – zakupy grupowe czy zmiany sprzedawcy,
  • plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
  • projekty założeń do planów zaopatrzenia gmin w paliwa i energię,
 • działalności inwestycyjnej w segmencie wytwórczym energetyki, m.in.:
  • wsparcie dla inwestorów z zakresu oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z energetyką odnawialną,
  • benchmark rynku z możliwością formułowania strategii sektorowych dla każdego obszaru wytwórczego energetyki,
  • indywidualne biznesowe spotkania doradcze, analizy due diligence, a także szkolenia i konsultacje.
 • planowania strategicznego i działalności finansowej, m.in.:
  • kompleksowe opracowanie projektu strategii, od sformułowania wstępnych założeń i wykonania analizy strategicznej stanu początkowego aż do wdrożenia jej do praktycznej realizacji,
  • przygotowanie analiz projektów inwestycyjnych oraz biznes-planów i studiów wykonalności.

Szczegółowa oferta

© 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143