Logo

Modernizacja systemów ciepłowniczych

ARE20210922bannercieplownictwo970x20001a.jpg

Agencja Rynku Energii oferuje wykonanie usługi dedykowanej Przedsiębiorstwom Energetyki Cieplnej w zakresie modernizacji systemów ciepłowniczych, w szczególności związanych z wymianą lub modernizacją źródła wytwarzania ciepła. Działania te umożliwią firmom ciepłowniczym dostosowanie się do aktualnych wyzwań,  związanych z nowymi regulacjami unijnymi i krajowymi. W ramach usługi, na bazie ścisłej współpracy z odbiorcą, opracowane zostaną koncepcje techniczno-ekonomiczne, które umożliwią przyszłemu inwestorowi podjęcie decyzji o wyborze optymalnego kierunku do dalszych działań.

W ramach proponowanej usługi doradca przedstawi:

  • koncepcję możliwych kierunków modernizacji źródła ciepła,

  • analizę opłacalności wymiany tego źródła na nowe, niskoemisyjne, ze wskazaniem na wersję najbardziej optymalną dla danego systemu ciepłowniczego.

W ramach usługi opracowane zostaną następujące zagadnienia:

  • Analiza techniczna obecnego układu, zawierająca przegląd zastosowanej technologii oraz weryfikację istniejącego i przyszłego bilansu dla ciepła w przedsiębiorstwie,

  • Propozycja techniczna modernizacji układu, opartego m.in. o gaz, OZE, paliwa z odpadów, kolektory słoneczne, pompy ciepła, etc.

  • Pełna analiza ekonomiczna inwestycji w modernizację układu, obejmująca m.in. okres zwrotu z inwestycji, projekcję przepływów finansowych, potencjalne przychody z aukcji dla kogeneracji (jeśli dotyczy).

  • Opcjonalnie, możliwość wystąpienia o tzw. białe certyfikaty.

Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję, aby dostosować Twoje źródło ciepła do czekających wyzwań.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń! Skorzystaj z zakładki kontakt.

Zapoznaj się z pełną treścią polityki prywatności. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.