Logo

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Jonasz Drabek - Przewodniczący RN
  • Adam Tywoniuk - Wiceprzewodniczący RN
  • Wojciech Tabiś - Sekretarz RN
  • Wojciech Sawicki - Członek RN
  • Jerzy Wrębiak - Członek RN