Logo

Nasz zespół

 1. dr inż. Sławomir Skwierz – Dyrektor Departamentu Prognoz i Analiz Rynkowych

  Ekspert w zakresie modelowania sektora energii, odpowiedzialny za opracowanie i obsługę modeli STEAM-PL oraz ARENA-POL. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Tytuł nadany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Związany zawodowo z sektorem energetycznym od 2006 r. Zajmuje się zagadnieniami matematycznego modelowania systemów energetycznych oraz opracowywaniem programów komputerowych do ich symulacji i optymalizacji. Główne obszary jego działalności stanowią: prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, prognozy miksu energetycznego, prognozy emisji zanieczyszczeń, prognozy cenowe paliw i nośników energii, statystyka energii,  technologie energetyczne, efektywność energetyczna oraz analizy efektywności ekonomicznej projektów energetycznych.

  Autor lub współautor wielu publikacji na temat polityki energetycznej (w tym PEP2030, PEP2040 i KPEiK_2030), bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania rynków energetycznych, a także szeregu analiz na potrzeby organów administracji państwowej oraz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych.

 2. dr inż. Uros Radovic - Główny specjalista w departamencie Prognoz i Analiz Rynkowych

  Ekspert w zakresie modelowania sektora energii, odpowiedzialny za opracowanie i obsługę modeli MESSAGE-PL oraz ORCED-Pol. Uros Radovic uzyskał dyplom inżyniera w dziedzinie systemów energetycznych na Uniwersytecie Belgradzkim, magistra informatyki i doktora nauk technicznych w dziedzinie systemów, sterowania sieci na Uniwersytecie George'a Washingtona w Stanach Zjednoczonych. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu narzędzi komputerowych oraz modeli ekonomicznych i matematycznych do analizy i planowania systemów paliwowo-energetycznych, studiów nad polityką energetyczną, prognozowania zapotrzebowania na energię, prognozowania emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz rozwoju technologii energetycznych. Jest również ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie wykorzystania narzędzi planowania systemów energetycznych MAEA (ENPEP/BALANCE, WASP, MAED, MESSAGE, SIMPACTS).

 3. mgr inż. Paweł Horoś - Dyrektor Departamentu Baz Danych

  Ekspert w zakresie programowania komputerowego i baz danych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) Politechniki Warszawskiej kierunek matematyka stosowana, specjalizacja inżynieria finansowa. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w rozwijaniu oprogramowania na potrzeby branży energetycznej.

  Główny obszar działalności: nadzór nad zespołem pozyskującym dane statystyczne do bazy danych oraz tworzenie, rozwijanie i utrzymanie systemów do zarządzania, raportowania oraz kontroli danych.

  Współtworzył m.in. System ARES - Sprawozdania on-line oraz Raporty on-line, Sklep Internetowy oraz szereg aplikacji wykorzystywanych wewnętrznie w ARE.

 4. mgr Janusz Dzwolak - Główny specjalista d/s informatyki

  Ekspert w zakresie programowania komputerowego i baz danych. Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG w Warszawie na kierunku Systemy Informacyjne oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Informatyczne Systemy Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania oraz baz danych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących baz i hurtowni danych, normalizacji danych, architekturze oprogramowania, projektowaniu narzędzi zarządzania danymi i raportowania. Współtwórca ogólnopolskich systemów zbierania i przetwarzania danych dotyczących zużycia paliw i energii oraz ciepła ze źródeł odnawialnych wykorzystywanych przez GUS a także Sklepu Internetowego ARE i innych aplikacji wykorzystywanych wewnętrznie w ARE.