Logo

Oferta ARE na 2024 rok

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce Katalog Produktów i Usług ARE S.A. pt. ”Z nami energetyka bez tajemnic”. Oferta na 2024 rok zachowuje swój cykliczny charakter, uwzględniając równocześnie zmiany zachodzące na polskim i europejskim rynku energii. 
Aktualna sytuacja międzynarodowa, a przede wszystkim tocząca się wojna w Ukrainie, ma znaczący wpływ na wiele aspektów związanych z bieżącą polityką energetyczną. Wymaga ona weryfikacji podejścia w zakresie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, m.in. w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności, poprzez zmianę źródeł dostaw surowców energetycznych. 

Między innymi z tego względu prowadzone są obecnie prace nad aktualizacją dokumentów „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” oraz „Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu”, w których Agencja Rynku Energii aktywnie uczestniczy. 
Kolejnym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na kierunek rozwoju polskiej energetyki, jest bieżąca polityka klimatyczna UE, której celem nadrzędnym  jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Główne regulacje nad którymi toczą się obecnie prace na forum unijnym, dotyczą m.in. reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), nowego granicznego podatku węglowego (CBAM), a także utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF).  W lutym br. Parlament Europejski zatwierdził ostateczny kształt reformy rynku energii. 

W powyższych okolicznościach, dużo większe znaczenie naszym zdaniem, ma wsparcie procesu decyzyjnego w Państwa przedsiębiorstwach, opartego na pogłębionych analizach rynku czy też prognozach energetycznych, dotyczących rynku energetycznego w Polsce. Na bazie gromadzonych w Agencji informacji, staramy się systematycznie przedstawiać wpływ dokonujących się zmian na sytuację techniczną i ekonomiczno-finansową firm energetycznych, jak również pozycję innych uczestników na rynku, w tym odbiorców końcowych. Ponadto monitorujemy i analizujemy zachodzące na rynku trendy, m.in. związane z „zielonym zwrotem” w polskiej energetyce. Warto też wspomnieć, o nowych usługach zainicjowanych przez ARE S.A., jakimi są szkolenia dla rozmaitych grup beneficjentów, zainteresowanych funkcjonowaniem i rozwojem polskiego rynku energii. W chwili obecnej wpisały się one w stały element nowych usług, świadczonych z korzyścią dla naszych Klientów.

Oddając w Państwa ręce zaktualizowany Katalog Produktów i Usług ARE S.A., pragniemy zapewnić, że nasze prognozy i ekspertyzy są wykonywane z wysoką starannością przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jako uzupełnienie oferty, proponujemy skorzystanie ze wsparcia w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, które nie znalazły odzwierciedlenia w katalogu produktów standardowych. Jednocześnie deklarujemy  pełną otwartość na współpracę w zakresie nowych zagadnień,  które znajdują się w obszarze  Państwa zainteresowania.
Zachęcając do zapoznania się z naszym aktualnym Katalogiem, w imieniu swoim oraz wszystkich Pracowników ARE, życzę Państwu w całym 2024 roku wielu sukcesów i satysfakcji z osiąganych celów.

Artur Olszewski
Prezes Zarządu