PL EN DE

Oferta Agencji Rynku Energii na 2023 rok

Szanowni Państwo,

Wraz z nadejściem nowego 2023 roku, prezentujemy zaktualizowany Katalog produktów i usług ARE S.A. Z nami energetyka bez tajemnic”. Zakres oferty, przy zachowaniu jej cyklicznego charakteru, został zmodyfikowany w odniesieniu do bieżących potrzeb, wynikających z kierowanych do ARE S.A. zapytań od klientów, jak również widocznej ewolucji jakiej niezmiennie podlega polski rynek elektroenergetyczny.

Bieżący rok w polskiej energetyce będzie kolejnym etapem złożonego procesu transformacji energetycznej. Będzie to czas intensywnych zmian związanych z implementacją wytycznych Unii Europejskiej, których implikacje dla całego sektora energetycznego oraz przemysłu, będą miały niebagatelne i długofalowe skutki. To także rok, w którym planowane jest zakończenie prac nad powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i zgromadzenie w niej węglowych aktywów wytwórczych. Co warto podkreślić, będzie to także istotny rok w kontekście uruchamianych inwestycji w segmencie OZE, w szczególności w obszarze energetyki wiatrowej i fotowoltaiki.

Nie należy także zapominać o obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z agresją Rosji na Ukrainę i wynikających z tego perturbacji dla sektora, związanych m.in. z cenami paliw oraz kosztami wytwarzania energii elektrycznej.

Tym bardziej w zaistniałej sytuacji, wydaje się zasadnym wsparcie procesu decyzyjnego przedsiębiorstw już nie tylko energetycznych, pogłębionymi analizami rynku lub też prognozami opartymi o bieżący monitoring rynku elektroenergetycznego w Polsce. Na podstawie gromadzonych w Agencji informacji, staramy się systematycznie przedstawiać m.in. wpływ zmian na rynkach energii na sytuację odbiorców, jak również na standing finansowy firm energetycznych.

Utrzymanie pozycji na rynku oraz zapewnienie kierowanym przez Państwa firmom długofalowych perspektyw rozwoju, wymaga posiadania dostępu do przygotowanej w sposób profesjonalny i rzetelny informacji. Korzystając z usług ARE - właśnie na taką mogą Państwo liczyć.

Przekazujemy Państwu do dyspozycji wyniki prac zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prognoz, statystyki i analiz energetycznych. Agencja Rynku Energii S.A. współpracuje na bieżąco z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Regulacji Energetyki, organizacjami międzynarodowymi oraz wiodącymi polskimi grupami energetycznymi, co jest gwarantem dogłębnej znajomości rynku i profesjonalnego podejścia do realizacji oferowanych prac. Zachęcając do lektury i skorzystania z Oferty, mam nadzieję, że nasze produkty i usługi wzbudzą Państwa zainteresowanie.

Jednocześnie, w imieniu swoim oraz wszystkich Pracowników Agencji Rynku Energii, życzę aby bieżący rok był dla Państwa pasmem wielu sukcesów i satysfakcji z osiąganych celów i zrealizowanych projektów.

Artur Olszewski

Prezes Zarządu 

Pobranie Katalogu produktów ARE w wersji PDF: