pl PL en EN de DE

Oferta Agencji Rynku Energii na 2018 rok

Oferta Agencji Rynku Energii na 2018 rok jest ofertą kompleksową, składającą się z kilku niezależnych pakietów.

 • W pakiecie pierwszym oferujemy cały wachlarz USŁUG DORADCZYCH dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i konsumentów paliw i energii. Zaliczyć do nich można między innymi:
  • analitykę i doradztwo w zakresie rynków mediów energetycznych i nośników energii,
  • opracowywanie analiz strategicznych przedsiębiorstw i strategii ich działań,
  • sporządzanie biznes planów, wykonywanie analiz efektywności inwestycji oraz doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej,
  • tworzenie planów optymalizacji działań przedsiębiorstw,
  • sporządzanie analiz dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw,
  • opracowywanie i wdrażanie działań przystosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej i prawa krajowego, w szczególności ustawy Prawo energetyczne oraz ustaw „środowiskowych”.
 • Pakiet drugi obejmuje RAPORTY I ANALIZY o tematyce techniczno-ekonomicznej oraz analizy celowe o sytuacji przedsiębiorstw oraz polskiego rynku paliw i energii.
 • W pakiecie trzecim zawarliśmy propozycję opracowania PROGNOZ ENERGETYCZNYCH. Prace te mogą obejmować opracowanie długo-, średnio- i krótkookresowych projekcji
  • krajowego zużycia surowców energetycznych,
  • produkcji energii elektrycznej,
  • zapotrzebowania na podstawowe paliwa kopalne, paliwa odnawialne
  • emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych,
  • ścieżki cen paliw i energii, cen kolorowych certyfikatów oraz cen referencyjnych w aukcjach OZE
 • Czwartym pakietem jest, wydzielona z dotychczasowego pakietu Raporty i Analizy, oferta OPRACOWAŃ DEDYKOWANYCHwykonywanych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Objęliśmy nim również wcześniejszy pakiet INDYWIDUALNE BADANIA ANKIETOWE, czyli wykonywanie badań statystycznych realizowanych zgodnie z wymogami naszych klientów.
 • Piątym pakietem jest OFERTA WYDAWNICZA zawierająca zestaw specjalistycznych wydawnictw na temat funkcjonowania sektora energetyki, dostępnych w formie klasycznej oraz elektronicznej.
 • W pakiecie szóstym proponujemy Państwu USŁUGI ON-LINE, tzn. interaktywny dostęp do informacji bieżących i historycznych z wykorzystaniem technologii internetowej. W tym pakiecie mieści się oferta korzystania z systemu ARES.
 • Pakiet siódmy związany jest z funkcjonowaniem portalu CIRE.PL. Stanowi on ważną dziedzinę działalności ARE SA i jest najdłużej funkcjonującym portalem polskiego rynku energii.Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu prezentuję Państwu Ofertę na rok 2018 ”z nami energetyka bez tajemnic”, przygotowaną przez Agencję Rynku Energii S.A.. Tradycyjnie składa się ona z kilku niezależnych pakietów usług, dedykowanych różnym potrzebom naszych Klientów. Z myślą o zmieniających się realiach funkcjonowania polskiego sektora energetycznego, umieściliśmy w niej również nowe propozycje. 

Rok 2018 zapowiada się dla branży interesująco, ma on być rokiem tworzenia nowej polityki energetycznej Polski do roku 2050, dającej wiedzę o kierunkach dalszego rozwoju, wynikających z planowanego miksu energetycznego. Wyzwaniem dla uczestników rynku energii będzie właściwe przygotowanie się do działania na rynku dwutowarowym – rynku energii i rynku mocy.

Zachodzące zmiany wymagają od przedsiębiorstw nowoczesnego podejścia do prowadzonego biznesu i kierowania uwagi na nowe obszary działalności. Główną drogą do osiągnięcia tego celu jest innowacyjność, we wszystkich dostępnych dziedzinach. 

Przedsiębiorstwa działające na coraz bardziej wymagającym rynku, mogą odnieść sukces, wnosząc nowe impulsy do rozwoju branży i oferując swoim klientom nowatorskie rozwiązania. Aby to osiągnąć, muszą jednak mieć dostęp do przygotowanej w sposób profesjonalny i rzetelny informacji. A właśnie taką mogą uzyskać w ARE. Agencja oddaje do Państwa dyspozycji wyniki prac zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prognoz, statystyki i analiz. Nasz profesjonalizm jest doceniany od ponad 20 lat przez naszych kontrahentów z kraju i zagranicy. 

Zachęcając do lektury i skorzystania z Oferty, w imieniu swoim oraz wszystkich naszych Pracowników, życzę Państwu samych sukcesów w 2018 roku. 

Stanisław Okrasa - Prezes Zarządu Agencji Rynku Energii SAZapoznaj się z Całą ofertą ARE na 2018 r.

© 2018 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143