PL EN DE

Oferta Agencji Rynku Energii na 2021 rok

Szanowni Państwo,

Wkraczając w Nowy Rok  zapraszamy Państwa do kontynuowania współpracy z naszą firmą. Zachęcamy do skorzystania z kolejnej edycji oferty „z nami energetyka bez tajemnic”. Oferta na rok 2021 zachowuje popularne wśród naszych klientów pozycje wydawnicze, tematykę prac analitycznych oraz obszary usług eksperckich. Nawiązuje też do aktualnych trendów oraz kierunków przemian w energetyce europejskiej, co owocuje propozycjami nowych prac.

Rok 2021, to kolejny, w którym następuje przyspieszenie zmian w szeroko pojętym segmencie energii. Transformacja energetyki w kierunku minimalizacji jej wpływu na klimat i środowisko, to trwały już i nieodwracalny trend. Polska energetyka znajduje się w fazie przemian. Jako członek Wspólnoty Europejskiej jesteśmy zobowiązani do solidarnego uczestnictwa w realizacji ambitnego celu jaki stawia przed sobą UE - dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie najbliższych 30 lat. Dla Polski, osiągnięcie celów środowiskowych oznacza wielki, aczkolwiek konieczny wysiłek.

ARE na bieżąco monitoruje powyższe, jak i wszystkie inne procesy zachodzące na rodzimym i zagranicznych rynkach energii. Działająca od ponad dwudziestu lat Agencja Rynku Energii prowadzi systematyczną współpracę z ministerstwami odpowiedzialnymi za tworzenie i realizację polskiej polityki energetycznej oraz za nadzór nad największymi firmami energetycznymi. Współpracujemy również z Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Regulacji Energetyki,  organizacjami międzynarodowymi oraz wiodącymi polskimi grupami energetycznymi. Gwarantuje to dogłębną znajomość rynków energii.

W niniejszej ofercie oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki prac zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prognoz, statystyki i analiz. Korzystając z naszych usług uzyskujecie Państwo gwarancję dostępu do obiektywnej i rzetelnej informacji oraz analityki.

 

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143