Logo

MODUŁ ARES - RAPORTY

ON-LINE

Proponujemy Państwu interaktywny dostęp do danych o sektorze energetycznym poprzez moduł ARES Raporty będący elementem systemu ARES. 

Autorski system ARES, realizujący funkcje zbierania, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych oraz informacji przez Internet funkcjonuje w Agencji Rynku Energii od roku 2003. System ten jest stale rozbudowywany i modernizowany w celu optymalnego dostosowania go do potrzeb użytkowników. Moduły udostępniania danych wykorzystywane są z powodzeniem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki i firmy z sektora energetycznego.

Moduł ARES Raporty w internetowym Systemie ARES umożliwia interaktywny dostęp do informacji i danych jako

 • dynamicznych raportów parametrycznych - parametry wyboru obejmują: (i) zestaw danych, (ii) okres, za który pobierane są dane, (iii) zbiór jednostek energetycznych, dla których zestaw zostanie wygenerowany,

 • statycznych tabel i opisów w postaci plików Acrobat Reader, MS Word, MS Excel i HTML.

Raporty mogą być generowane dla ustalonego zestawu danych oraz określonych grup przedsiębiorstw energetycznych z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej. 

W module systemu ARES Raporty dostępne są raporty miesięczne, kwartalne i roczne. 

Możliwe do uzyskania dane obejmują w szczególności: 

 • w układzie miesięcznym (30 dni po miesiącu, dane za grudzień 45 dni po miesiącu),

  • informacje o mocy i produkcji energii elektrycznej, zużyciu i zapasach paliw w elektroenergetyce zawodowej i przemysłowej,

  • informacje o rynku paliw ciekłych i gazowych;

 • w układzie kwartalnym (40 dni po kwartale, dane za IV kwartał 55 dni po kwartale,

  • obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, sprzedaż usług dystrybucyjnych, przychody, koszty, wyniki na działalności energetycznej, ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych;

 • w układzie rocznym (30 czerwca),

  • dane wymienione powyżej oraz

  • zdolności produkcyjne, produkcję energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych

  • sprzedaż energii elektrycznej w układzie administracyjnym,

  • bilans energii elektrycznej w KSE,

  • zdolności produkcyjne elektrowni, zużycie paliw na produkcję energii elektrycznej i ciepła, emisję zanieczyszczeń, stan środków trwałych, nakłady inwestycyjne, dane techniczne i produkcyjne układów skojarzonych w elektrowniach zawodowych,

  • zdolności produkcyjne elektrowni, zużycie paliw na produkcję energii elektrycznej i ciepła, bilans energii elektrycznej, dane techniczne i produkcyjne układów skojarzonych w elektrociepłowniach przemysłowych,

  • informacje o stanie urządzeń elektrycznych, przepustowości i awaryjność sieci stanie środków trwałych oraz nakładach inwestycyjnych u operatorów sieci elektro-energetycznych.

Podstawowy zakres oferty na korzystanie z modułu ARES - Raporty obejmuje:

 • okres abonamentowy wynoszący 12 miesięcy od momentu aktywacji modułu,

 • wszystkie raporty standardowe (raporty parametryczne i tablice statystyczne). 

Możliwe jest również uzgodnienie indywidualnego okresu aktywacji oraz zestawu raportów.

Wersja demonstracyjna modułu ARES - Raporty dostępna jest na stronie https://ares.are.waw.pl/raporty po zalogowaniu przy użyciu poniższych danych: 

Nazwa użytkownika: Witamy
Hasło: Raporty

Kontakt:

Paweł Horoś
tel. 22-444-20-90
mail: pawel.horos@are.waw.pl 


SKLEP INTERNETOWY ARE

Agencja Rynku Energii S.A. prowadzi sprzedaż własnych wydawnictw za pośrednictwem sklepu internetowego. Instytucje, firmy oraz klienci indywidualni mają możliwość zamówienia oferowanych przez ARE pozycji wydawniczych, w wersji elektronicznej - jako pdf oraz w tradycyjnej formie papierowej. Jedną z zalet korzystania z tej platformy sprzedaży jest możliwość praktycznie natychmiastowego pozyskania zamówionych pozycji (w wersji elektronicznej) - jeśli tylko Klient skorzysta z błyskawicznej metody płatności poprzez system PayU. 

Zamówione pozycje można również opłacić w tradycyjny sposób - przelewem na wskazane konto. 

Sklep dostępny jest pod adresem https://www.are.waw.pl/sklep.