PL EN DE

PGE Polska Grupa Energetyczna ma nowego Prezesa, stanowisko obejmuje Dariusz Marzec

W największej spółce energetycznej w Polsce zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie


9 lutego Rada Nadzorcza PGE ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjne na stanowiska:

1. Prezesa Zarządu,

2. Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji,

3. Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju

Postępowanie było konieczne po ostatnich zmianach personalnych w spółce.

7 lutego Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki:

1. Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu,
2. Wandy Buk, Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji,
3. Rafała Włodarskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.


W środę 6 marca Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Dariusza Marca na stanowisko prezesa spółki oraz Marcina Laskowskiego na funkcję wiceprezesa ds. regulacji od dnia 18 marca 2024r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwały o:

- zakończeniu z dniem 17 marca 2024 r. delegowania p. Eryka Kosińskiego, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu PGE,

i

- zakończeniu z dniem 8 marca 2024 r. delegowania p. Małgorzaty Banasik, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE.
Kim jest nowy Prezes PGE

Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem Magister Organizacji i Zarządzania.

W latach 2013-2016 był związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. Był m.in. odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Grupy PGE na lata 2014-2020 oraz Programu Inwestycyjnego Grupy PGE. Dodatkowo pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z.o.o., a także Członka Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

W latach 2009-2013 roku pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako Dyrektor odpowiedzialny za obszar energetyki w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi tej firmy w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. Przeprowadził i nadzorował szereg transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. Wcześniej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej oraz nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych Pricewaterhouse Coopers (2001-2004 i 1995-2000) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001).

W latach 2019-2024 członek Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.Dossier zawodowe nowego Wiceprezesa PGE ds. regulacji

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive, certyfikowany Project Manager, posiadający certyfikaty International Project Management Association. Od 24 lat specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej. 

Marcin Laskowski od kilku lat w ramach Polskiej Grupy Biogazowej będącej obecnie częścią francuskiego koncernu Total Energies przygotowuje oraz realizuje projekty w obszarze OZE. W Polskiej Grupie Biogazowej pełni funkcję Prezesa PGB Inwestycje Sp. z o.o., SPV a także  Wiceprezesa PGB Serwis Sp. z o.o.. Jako Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) prowadzi działania w na rzecz rozwoju regulacji prawnych mających na celu rozwój energetyki, w tym OZE.

Przez szereg lat był odpowiedzialny jako Dyrektor Departamentu Inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych za rozwój krajowej sieci przesyłowej, w tym brał czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych dedykowanych elektroenergetyce.

​​​​​​​Był odpowiedzialny m.in. za Projekt elektroenergetyczny Polska-Litwa współfinansowany środkami UE oraz budowę i rozbudowę sieci przesyłowej na EURO 2012.

 W innych spółkach energetycznych też już są nowe władze


Grupa ENEA


W piątek 23 lutego Rada Nadzorcza ENEA podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok

1. Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. z dniem 1 marca 2024 roku.

2. Bartosza Krystę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych z dniem 1 marca 2024 roku.

3. Marka Lelątko na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych z dniem 1 marca 2024 roku.

4. Dalidę Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych z dniem 1 maja 2024 roku.


Dossier zawodowe nowych władz ENEA można sprawdzić na stronie spółki >>>Link<<<Tauron Polska Energia


29 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 7 marca 2024 r. następujące osoby do składu Zarządu VII wspólnej kadencji:

1. Grzegorza Lota na stanowisko Prezesa Zarządu,

2. Piotra Gołębiowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,

3. Michała Orłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju,

4. Krzysztofa Surmę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.W Enerdze trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu


W poniedziałek 26 lutego Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa spółki

6 marca nastąpiło otwarcie aplikacji zgłoszeniowych kandydatów zainteresowanych stanowiskiem.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu ENERGA S.A.

Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie od dnia 7 marca 2024 r. do dnia 11 marca 2024 roku w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Mysiej 5.Pod koniec lutego dokononano zmian w zarządzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych


Od 1 marca nowym Prezesem PSE jest Grzegorz Onichimowski.

Grzegorz Onichimowski jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowego studium zarządzania firmą w Szkole Głównej Handlowej.

Jest przedsiębiorcą i menadżerem z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Współtwórca i długoletni prezes (2002-2012) zarządu Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora energetycznego w Polsce, Europie i USA.

W latach 2015-2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu finansowanego przez 6 krajów GCC w regionalnym operatorze systemu przesyłowego - GCCIA. Pracował m.in. dla NFOŚiGW, Columbus, NODES – europejskiej platformie elastyczności.

Ekspert Instytutu Obywatelskiego i współtwórca programu energetycznego Koalicji Obywatelskiej.

Wykładowca Collegium Civitas i innych uczelni.Od 29 stycznia mamy nowego pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Decyzją premiera Donalda Tuska nominację na podsekretarza stanu i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej otrzymał Maciej Bando.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów „Biznesu i Zarządzania”.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. „Człowiek Roku” EuroPower, „Bursztyn Polskiej Energetyki”, „Platynowy Megawat”-nagroda Towarowej Giełdy Energii, „Optimus”-nagroda Pracodawcy RP.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał jako doradca, projekt manager, dyrektor departamentu oraz członek zarządu i rad nadzorczych. Od dziesięcioleci związany z energetyką w podsektorze wytwarzania i dystrybucji.

Od 2011 r. początkowo jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zakończeniu kadencji w połowie 2019 r. powrócił do działalności doradczej.

Unikalnym doświadczeniem zdobytym w „Elektrowniach Szczytowo-Pompowych” S.A (obecnie PGE EO S.A), PGE Dystrybucja S.A., firmie projektowo-inżynieryjnej Systra S.A i jako regulator polskiego rynku energii dzieli się prowadząc szkolenia i kursy.