PL EN DE

Kwartalne rachunki wyników dla alternatywnych grup przedsiębiorstw obrotu (PO)

Przedmiotem analizy jest przygotowanie zestawu danych, prezentujących rachunek wyników na działalności energetycznej, dla określonych grup przedsiębiorstw obrotu (PO), prowadzących sprzedaż energii odbiorcom końcowym. Informacje dotyczyć będą okresów sprawozdawczych (kwartalnych) 2023 roku.

Dane dla kolejnych kwartałów zaprezentowane zostaną w układzie narastającym.

Dane dotyczące rachunku wyników dla poszczególnych grup i okresów, zaprezentowane zostaną w tabelach, wg wzoru zamieszczonego poniżej:

 • Przychody ze sprzedaży
 • Razem koszty uzyskania przychodów
  w tym:
  • koszty energii zakupionej,
  • pozostałe opłaty w zakresie obrotu,
  • koszty umorzonych praw majątkowych i opłaty zastępczej,
  • koszty działalności własnej,
  • akcyza,
 • Wynik na sprzedaży.
 • Pozostałe przychody.
 • Pozostałe koszty.
 • Przychody finansowe.
 • Koszty finansowe.
 • Wynik.

Rachunek wyników zaprezentowany zostanie dla trzech podgrup przedsiębiorstw obrotu (PO):

 1. Dla przedsiębiorstw obrotu, w których roczny wolumen energii sprzedanej odbiorcom końcowym przekroczył 500 GWh.
 2. Dla przedsiębiorstw obrotu, w których roczny wolumen energii sprzedanej odbiorcom końcowym był mniejszy lub równy 500 GWh i większy od 100 GWh.
 3. Dla przedsiębiorstw obrotu, w których roczny wolumen energii sprzedanej odbiorcom końcowym był mniejszy lub równy 100 GWh.

Jednocześnie z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej (dane dla grupy z minimum trzema podmiotami, w której każdy z nich nie ma pozycji dominującej - 75% udziału), liczba prezentowanych podgrup w wybranych okresach może ulec ograniczeniu.

Do opracowania dołączone zostaną listy spółek obrotu (PO) sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym i wchodzącym w skład poszczególnych podgrup w każdym okresie sprawozdawczym.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.